Tầm nhìn

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hoá

16:10, 01 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Biểu diễn quan họ tại Lễ hội chùa Bổ Đà (Việt Yên/Nguồn: Báo Bắc Giang

Cụ thể, tỉnh sẽ tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Bắc Giang với các tỉnh, thành phố trong nước và ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú.

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hoá tiêu biểu cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng vừa phục vụ giáo dục truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là những di sản đã được UNESCO công nhận (Quan họ, Ca trù, Thực hành Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của Người Việt, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm).

Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, phục dựng lễ hội truyền thống, phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trình cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định; nghiên cứu lập hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tập trung, nghiên cứu lập hồ sơ hoặc phối hợp với các địa phương liên quan lập hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa vật thể, phi vật thể để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh Bắc Giang ra nước ngoài tại các sự kiện như: Ngày/Tuần Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Lễ hội Văn hóa – Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh.

D.H

Tin liên quan