Tầm nhìn

Tuyên Quang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý di sản văn hóa cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

14:37, 28 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những hoạt động được Sở triển khai tổ chức thành công trong tháng 9.

Ảnh minh họa/Nguồn: doingoaituyenquang.gov.vn

Trong tháng 9, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích cây đa Tân Trào thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; Tôn tạo, sữa chữa đường nội bộ tại Cụm di tích Nà Nưa thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; đề xuất chủ trương tôn tạo Nhà sắp lễ - Nhà khách, Cổng Tam Quan và các hạng mục phụ trợ di tích Chùa Tây Thiên, xã Văn Phúc, huyện Sơn Dương; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Ngoài ra,đã sưu tầm mới 05 hiện vật; chỉnh lý, lập 350 phiếu tài liệu, hiện vật (9 tháng năm 2021, sưu tầm mới 425 tài liệu, hiện vật, đạt 101% kế hoạch năm; chỉnh lý, lập 4.450 phiếu tài liệu, hiện vật, đạt 108% kế hoạch năm). Số hóa danh mục di tích, danh mục di sản văn hóa phi vật thể, danh mục tài liệu, hiện vật. Tổ chức trưng bày tài liệu hiện vật lễ hội Thành Tuyên; trưng bày tài liệu hiện vật lễ hội Rước Mẫu; chỉnh lý trưng bày tài liệu hiện vật dân tộc Nùng, Pà Thẻn, Cao Lan.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong tháng 10 là tiếp tục triển khai thi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; triển khai các bước lập dự án trưng bày Bảo tàng Tân Trào, đồ án quy hoạch chi tiết dự án Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai dịch vụ công công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; Đề án xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh.

D.H

Tin liên quan