Tầm nhìn

Đắk Lắk: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO

14:04, 21 Tháng Chín 2021

(DXS) – Sở VHTTDL Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1971/SVHTTDL-QLVH ngày 20/9 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO.

Bài cồng chiêng mừng lúa mới dân tộc Jơ Rai. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp tập trung tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về Di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đồng thời, tạo mọi điều kiện cho người dân, cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản văn hóa cồng chiêng; tăng cường các hình thức giáo dục, truyền dạy diễn tấu cồng chiêng trong các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tổ chức tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng; Tiếp tục phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng của tỉnh, đơn vị, địa phương; Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch bản chất di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội và niềm tin của Nhân dân.

Việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia do Chính phủ đã cam kết với UNESCO là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và hết sức thiết thực nhằm tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình hành động quốc gia đối với từng di sản văn hóa phi vật thể mà Việt Nam đã cam kết với UNESCO.

Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2020. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (2005), sau được chuyển sang danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2008). Đến nay, sau 16 năm được UNESCO vinh danh, nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã được các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền và cộng đồng thực hiện khá hiệu quả. 

Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa Di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đệ trình UNESCO là giữ gìn, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng; từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, quảng bá giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế; bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

AV

Tin liên quan