Cộng đồng

Bắc Giang: Tăng cường quảng bá, giới thiệu giá trị của di sản Ca trù với bạn bè trong nước và quốc tế

09:50, 24 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Bắc Giang triển khai trong thời gian tới nhằm bảo vệ di sản Ca trù.

Các nghệ nhân biểu diễn ca trù.Nguồn: Báo Bắc Giang

Ca trù là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được thực hành ở Bắc Giang và 15 tỉnh, thành khác trên cả nước. Thực hiện cam kết với UNESCO về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Ca trù, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các cấp, ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Ca trù.

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 4805/ĐA-UBND ngày 30/10/2020 về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030”. Nội dung Đề án đã nhấn mạnh các nội dung về bảo tồn và phát huy di sản Ca trù, trong đó chú trọng các nội dung như: thành lập mới các câu lạc bộ; mở rộng hình thức, phương pháp truyền dạy; tiếp tục nâng cao chất lượng liên hoan, hội thi, hội diễn hàng năm; tạo điều kiện để các cá nhân, cộng đồng tham gia trình diễn; tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng bằng việc xuất bản và cung cấp các sản phẩm văn hóa về Ca trù.

Bên cạnh đó, Ca trù còn được đưa vào các nội dung của Nghị quyết số 40/NQHĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ, Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2019. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ, Ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của hai loại hình di sản trong đời sống xã hội; làm rõ kết quả, tồn tại; đồng thời, đưa ra các giải pháp trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị dân ca Quan họ, Ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. - Tổ chức sưu tầm và trưng bày các hiện vật liên quan đến Ca trù.

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã tổ chức sưu tầm được hơn 14 đơn vị hiện vật gồm: Bộ trang phục ca nương, trống chầu, kép đàn, hát Ca trù; Bộ nhạc cụ dùng trong hát Ca trù: Trống chầu, đàn đáy, phách.

Hoạt động truyền dạy được tiến hành thường xuyên. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 20 lớp truyền dạy cho khoảng 400 lượt học viên. Trong đó, câu lạc bộ Ca trù Sông Thương thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Nhà hát Chèo đã duy trì truyền dạy mỗi năm từ 2-3 lớp cho các thành viên đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các hạt nhân văn nghệ cơ sở, trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố; Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp bồi dưỡng Quan họ, Ca trù cho học sinh cấp tiểu học, THCS cho 30 học sinh trên địa bàn tỉnh. Một số huyện đã tích cực mở các lớp truyền dạy Ca trù tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện như: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa. Tại Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang, hàng năm mời các nghệ nhân Ca trù làng Lỗ Khê, Đông Anh (Hà Nội) truyền dạy cho các diễn viên tại Nhà hát.

Trong thời gian tới, để bảo vệ và phát huy di sản hát Ca trù, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về giá trị của di sản; tăng cường quảng bá, giới thiệu giá trị của Ca trù đối với bạn bè trong nước và quốc tế.  Thành lập mới các câu lạc bộ Ca trù; mở rộng hình thức, phương pháp truyền dạy Ca trù; đào tạo nghệ nhân trẻ; truyền dạy và thực hành tại cộng đồng; có cơ chế đãi ngộ với các nghệ nhân hát Ca trù; Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá liên quan không gian diễn xướng, gắn với Ca trù.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng liên hoan, hội thi, hội diễn hàng năm, bổ sung hát Ca trù thành nội dung bắt buộc trong các liên hoan, hội thi; Tạo điều kiện để các cá nhân, cộng đồng tham gia trình diễn, giao lưu Ca trù tại các sự kiện cộng đồng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Ca trù; Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các viện nghiên cứu để thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các công trình nghiên cứu về Ca trù trên địa bàn tỉnh./.

D.H

Tin liên quan