Tầm nhìn

Ninh Thuận: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO

09:00, 17 Tháng Chín 2021

(DSX) - UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 4863/UBND-VXNV gửi Sở VHTTDL; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ninhthuan.tintuc.vn)

Thực hiện Công văn số 3094/BVHTTDL-DSVH ngày 26/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm tiếp tục thực hiện công tác nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đồng thời, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giá trị của di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được thực hành đúng nội dung, không gian văn hóa của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hoạt động làm sai lệch bản chất di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cân đối, bố trí nguồn ngân sách để thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản; tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan, chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đồng thời, tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giá trị của di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn quản lý; Động viên, khen thưởng các cá nhân, câu lạc bộ có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản văn hóa phi vật thể phân bố ở 61 tỉnh, thành phố trong cả nước được ghi danh vào các danh sách của UNESCO trong đó có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013 và Ninh Thuận là một trong 21 tỉnh, thành có di sản Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại tỉnh Ninh Thuận được quan tâm thực hiện, triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm bảo đảm loại hình nghệ thuật này được tồn tại và phát triển một cách bền vững, góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân./.

AV

Tin liên quan