Tầm nhìn

Hòa Bình: Thực hiện kiểm kê di tích và tiến hành khảo sát 13 điểm di tích lịch sử văn hóa trong Quý III

09:18, 18 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Quý III, Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hòa Bình

Trong Quý III, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai hiệu quả.

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch lập hồ sơ 03 di sản văn hóa phi vật thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình; nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái); Tiếp tục công tác lập hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái Mai Châu Hòa Bình và di sản văn hóa phi vật thể về Lịch cổ người Mường Hòa Bình.

Tổ chức khảo sát, báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát khu mộ cổ Công chúa tại gò Ma Lươn, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong. Trình UBND tỉnh chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Mường Trại, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình; Hoàn thiện nội dung trưng bày chào mừng 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh với chủ đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”. Ngoài ra, Sở tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê khoa học; thực hiện lập hồ sơ hiện vật của 30 hiện vật gốm phục vụ cho công tác nghiên cứu, trưng bày; Tiếp tục duy trì trưng bày“Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn và tiến hành khảo sát 13 điểm di tích lịch sử văn hóa. Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Quý IV là: Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch: Lập hồ sơ 03 di sản văn hóa phi vật thể (Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh òa ình; Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình; nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái) trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lập hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO; Trình ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện điều tra điền dã, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể về trang phục người Mông tại huyện Mai Châu; Khảo sát thực địa và đánh giá sự phù hợp của hệ thống thờ tự của Đền Thác Bờ do công ty Hoàng Sơn xây dựng tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc./.

D.H

Tin liên quan