Ứng dụng

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị DSVH vật thể

09:07, 06 Tháng Chín 2021

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đình Phục Cổ (thuộc khu 4, xã Minh Hoà. Nguồn: Báo Phú Thọ

Theo kết quả kiểm kê, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ có 323 di tích được xếp hạng, trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 73 di tích quốc gia và 249 di tích cấp tỉnh. Hàng năm, số lượng di tích được xếp hạng các cấp tăng từ 1 - 3 di tích. Số lượng di tích xếp hạng cấp tỉnh cơ bản tăng lên, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, là cơ sở quan trọng để bảo tồn không gian văn hóa nhằm giữ gìn các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương.

Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được đông đảo các cá nhân, tổ chức và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của; huy động được tổng hợp các nguồn lực, đạt được những kết quả quan trọng đối với nhiệm vụ bảo tồn di sản. Nhiều di tích tiêu biểu là không gian văn hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể được đầu tư quy hoạch, tu bổ, phục hồi đã và đang trở thành những sản phẩm du lịch - văn hóa hoàn chỉnh có tính đặc thù, tạo ra những điểm, tuyến du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển du lịch và kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo được việc làm nâng cao đời sống của nhân dân địa phương nơi có di tích và lễ hội, như: như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ, đền Lăng Sương, đình Hùng Lô, miếu Lãi Lèn…

Bên cạnh đó, các di tích được xếp hạng khác cũng được đầu tư, tôn tạo như đình Lâu Thượng, đình Hữu Bổ Thượng, chùa Bồng Lai... UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát các di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cấp hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích.

Chủ trương xã hội hóa công tác tu bổ di tích được triển khai sâu rộng, thu hút được nhiều nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tính đến tháng 6/2021, đã thực hiện tu bổ, tôn tạo 254 di tích, trong đó: tu bổ, tôn tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước 50 di tích quốc gia, 90 di tích cấp tỉnh; tu bổ, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa 57 lượt di tích quốc gia, 180 di tích cấp tỉnh.

Qua việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích nêu trên đã góp phần gìn giữ các giá trị di tích, tạo điều kiện phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với di tích; giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, nhớ về cội nguồn của dân tộc.

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong di tích, ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tình trạng xâm hại di tích, góp phần gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; chủ động nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tu bổ di tích, nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích./.

D.H

Tin liên quan