Tầm nhìn

Quảng Ngãi: Thêm 01 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

16:50, 19 Tháng Chín 2021

(DSX)-UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 16/9 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu Lưu niệm nhà thơ Bích Khê (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Một góc Vườn thơ Bích Khê. (Nguồn: baoquangngai.vn)

Quyết định nêu rõ, khu vực bảo vệ di tích được xác định cụ thể tại biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong Hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở VHTTDL: Bàn giao Hồ sơ di tích cho Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa phục vụ việc quản lý di tích theo đúng quy định của Nhà nước; Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ di tích cấp tỉnh của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa đối với di tích.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa: Chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức đón Bằng công nhận di tích lồng ghép với sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa tại địa phương, phù hợp với điều kiện dịch bệnh tại địa phương; Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới, bảo vệ và quản lý di tích; Thực hiện quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quy định tại Điều 1 Quyết định này theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành./.

A.V

Tin liên quan