Tầm nhìn

Thái Nguyên: Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá

08:53, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Theo Báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực.

Du khách thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cụ thể,trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tập trung xây dựng, tham mưu trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa; chủ trương đầu tư tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Xuân La; chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa).

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh;kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2022; trình Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng 3 di tích Quốc gia, UBND tỉnh quyết định xếp hạng 9 di tích cấp tỉnh; thẩm định, trình phê duyệt 04 dự án bảo quản, tu bổ quốc gia; 18 dự án di tích cấp tỉnh. Tổ chức 07 cuộc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật; 07 cuộc trưng bày triển lãm; đón gần 86 nghìn lượt khách tham quan triển lãm, di tích.

Thanh tra Sở và đội kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kịp thời tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại 40 di tích, cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

Ngoài ra, đã tiếp nhận sản phẩm dự án số hóa 3D triển khai ảo hóa (VR) tại khu vực 16 điểm di tích và khu Trung tâm dịch vụ ATK Định Hóa lên bản đồ Map 4D. 

3 tháng cuối năm, Sở sẽ triển khai công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; tiếp tục thực hiện quy trình lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia, cấp tỉnh; thực hiện mã hóa, đánh giá, phân loại, xử lý số liệu, dữ liệu và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác kiểm kê di tích theo nội dung, trình tự quy định./.

D.H

Tin liên quan