Ứng dụng

Tuyên Quang: Số hóa danh mục di tích, danh mục di sản văn hóa phi vật thể, danh mục tài liệu, hiện vật

08:45, 11 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Cụ thể, trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tôn, tôn tạo di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư phục dựng, tôn tạo 4 di tích theo đề nghị của huyện, thành phố; chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; chủ trương Phương án Trung bày Nhà bảo tàng Tân Trào; tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí triển khai tu bổ, tôn tạo các khu, điểm di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; triển khai thi công công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; triển khai các bước lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, năm 2021; Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Hoàn thành các công trình: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; Bảo dưỡng, tu bổ cụm tượng đài, phù điêu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Hoàn thành kiểm kê di tích huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Lâm Bình, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang.

Ngoài ra, trong Quý III/2021, đã có 45 tài liệu, hiện vật được sưu tầm mới; chỉnh lý, lập 1.650 phiếu tài liệu, hiện vật; biên tập, xuất bản sách “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng”; biên tập nội dung tờ gấp giới thiệu tiểu sử các vị tiền bối cách mạng; tái bản sách “Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến”. Số hóa danh mục di tích, danh mục di sản văn hóa phi vật thể, danh mục tài liệu, hiện vật. Tổ chức trưng bày tài liệu hiện vật lễ hội Thành Tuyên; trưng bày tài liệu hiện vật lễ hội Rước Mẫu. Chỉnh lý trưng bày tài liệu hiện vật dân tộc Nùng, Pà Thẻn, Cao Lan.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong Quý IV/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa; Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; Đề án xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục triển khai thi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim. Hoàn thành Đề cương trưng bày Bảo tàng Tân Trào; Đề cương phim tư liệu tái hiện lịch sử “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”.

D.H

Tin liên quan