Tầm nhìn

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

08:33, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Giang

Ngoài ra, Sở sẽ tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh, khảo sát lễ hội truyền thống; Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia; duy trì hoạt động sưu tầm các hiện vật. Tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành 02 Nghị quyết, HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan vào CVĐC, UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Tập trung phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND tỉnh về xây dựng phát triển công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2019 - 2022, thực hiện các khuyến nghị của UNESCO. Tham mưu trình tỉnh Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá năm 2022. Tuân thủ nghiêm các quy định trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Giai đoạn 2022-2025, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong lĩnh vực di sản là chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phục dựng, bảo tồn một số lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận. Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng và thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNÉCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Triển khai các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá tư cách mạng lưới CVĐC toàn cầu lần thứ 3 năm 2022.

D.H

Tin liên quan