Tầm nhìn

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao, tỉnh Thanh Hóa

09:39, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2373/QÐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao thuộc thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 10/9/2021 đến ngày 30/11/2021, trên diện tích 100m2. Chủ trì khai quật là ông Bùi Văn Liêm, Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản  lý, bảo vệ khu vực  đã  khai quật  trong  thời gian chậm nhất  01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ VHTTDL. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

T.T

Tin liên quan