Ứng dụng

Lai Châu: Nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa

10:49, 08 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Văn hóa

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành công tác sưu tầm 41 hiện vật dân tộc theo kế hoạch năm, nâng tổng số hiện vật có tại kho cơ sở lên 31.261 hiện vật (vượt mức kế hoạch được giao). Tổ chức thẩm định, nghiệm thu hiện vật dân tộc sưu tầm năm 2021.

Hoàn thiện, bổ sung, chỉnh lý hệ thống trưng bày, tại Phòng Trưng bày Bảo tàng phục vụ khách thăm quan trong và ngoài tỉnh. Kiểm kê, bảo quản hóa chất bổ sung thông tin 1.452 hiện vật các dân tộc Dao Làn Tẻn, Giáy, Mông, La Hủ…sưu tầm trong các năm từ 2006 – 2013.

Ngoài ra, Sở đã hoàn thiện 02 hồ sơ di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2021. Hoàn thiện dự thảo hồ sơ khoa học di sản “Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

3 tháng cuối năm, đối với công tác kiểm kê bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ, giới thiệu khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện các hoạt động chuyên môn xử lý sách báo, sưu tầm, trao đổi sách báo, hiện vật dân tộc; xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ tiếp nhận, hiến tặng hiện vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhân kỷ niệm ngày Di sản 13 Văn hóa Việt Nam 23/11/2021.

Bổ sung, chỉnh sửa 02 hồ sơ di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2021. Lập hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia./.

D.H

Tin liên quan