Tầm nhìn

Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích

08:47, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được đặt ra trong Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ảnh minh họa/Nguồn: Cổng TTĐT Phú Thọ

Cụ thể, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả chương trình bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” tạo động lực thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển. Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát của xã hội, của cộng đồng nhằm bảo vệ và bảo đảm an toàn cho Di sản văn hóa, đặc biệt là Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Xây dựng đề án phục dựng các lễ hội truyền thống đặc biệt là các lễ hội gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương góp phần xây dựng thành phố Việt Trì - thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Tôn vinh giá trị di sản văn hoá truyền thống, giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo, sự kiện lịch sử tiêu biểu và đặc trưng vùng Đất Tổ. Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích, quan tâm công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hoá, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn di sản văn hóa.

Ngoài ra, sẽ từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung trưng bày tại các nhà truyền thống và bảo tàng theo phương pháp mới, hiện đại tạo sự hấp dẫn đối với khách tham quan, đặc biệt tại Bảo tàng Hùng Vương. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, ngôn ngữ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các giải pháp nhằm khai thác sự độc đáo, lợi thế về văn hoá của từng dân tộc, góp phần đa dạng văn hoá của Phú Thọ.

D.H

Tin liên quan