Ứng dụng

Bắc Giang: Đẩy mạnh hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

09:48, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Cụ thể, trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh đã có 734 di tích được xếp hạng, trong đó có 05 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt (với 34 điểm), 95 di tích quốc gia, 605 di tích cấp tỉnh. Tính riêng giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 651 di tích được xếp hạng, gồm 05 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt (với 34 điểm), 19 di tích quốc gia, 598 di tích cấp tỉnh.

Giai đoạn 2001-2021, có 576 di tích được tu bổ, tôn tạo. Các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo đã cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tiêu biểu như: Chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng), Thắng tích Suối Mỡ (huyện Lục Nam), Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang), chùa Quang Phúc (huyện Lạng Giang), đình Nội Ninh (huyện Việt Yên),....

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/9/2/2014 về việc tăng cường bảo vệ Di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; trong đó yêu cầu Sở VHTTDL, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng để quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và người dân. Quy định rõ trách nhiệm của Ban quản lý di tích, UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp với lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích được tỉnh quan tâm. Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích (đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có vụ hỏahoạn nào liên quan đến di tích). Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tu bổ di tích, nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích.

Để triển khai có hiệu quả Luật Di sản văn hóa, tỉnh Bắc Giang đã ban nhiều chương trình, kế hoạch, đề án như: Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020”; Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đôi với hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể: Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, bao gồm các cuộc tổng điều tra định kỳ và điều tra chuyên đề.

Từ năm 2010, công tác kiểm kê được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2011 đến nay, đã lập hồ sơ 12 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, đã có 10 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2008-2019, Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan Trung ương và các tỉnh có liên quan tiến hành các bước lập hồ sơ di sản dân ca Quan họ, Ca trù, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến nay có 04 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh (dân ca Quan họ, Ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam).

Bên cạnh đó, các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thường xuyên được triển khai như: Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; khôi phục các nghi lễ, trò chơi dân gian truyền thống; Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; thực hiện 07 chương trình về bảo tồn di 14 sản văn hóa phi vật thể ( Bảo tồn lễ hội bơi chải làng Mai, lễ hội Y Sơn (Hiệp Hoà); lễ hội Tòng Lệnh, lễ hội Suối Mỡ (Lục Nam); lễ hội Bơi chải An Châu (Sơn Động); lễ hội đình Vồng (Tân Yên); lễ hội Phồn Xương (Yên Thế),... ); Biên tập và xuất bản trên 10 đầu sách, tài liệu khoa học có giá trị về lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa địa phương nhằm khẳng định giá trị lịch sử Bắc Giang;…/.

D.H

Tin liên quan