Tầm nhìn

Lào Cai: Xếp hạng Phế tích Thành cổ Lùng Thẩn là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh

10:12, 25 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 24/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc xếp hạng Phế tích Thành cổ Lùng Thẩn (thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai) là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh.

Vị trí cổng phế tích thành cổ.Nguồn: Báo Lào Cai

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, tu bổ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Phế tích Thành cổ Lùng Thẩn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phế tích thành cổ Lùng Thẩn là công trình kiến trúc quân sự được xây dựng bằng đá. Đây là công trình quân sự độc đáo và cũng còn khá nguyên vẹn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc xếp hạng Phế tích Thành cổ Lùng Thẩn (thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai) là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh sẽ góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, thu hút ngày càng đông du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu...Đồng thời tạo tiền đề để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

D.H

Tin liên quan