Tầm nhìn

Thái Nguyên: Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm kê di tích theo kế hoạch

08:43, 25 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra tại Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 8/2021.

Ảnh minh họa/nguồn: Báo Thái Nguyên

Trong tháng 8/2021, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025; Ban hành Kế hoạch lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Sở đã thống nhất việc thành lập Ban quản lý di tích, tiếp nhận hiện vật vào di tích theo đề nghị của các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ. Hướng dẫn tiếp nhận công trình sau đầu tư và tổ chức trưng bày bổ sung tại di tích Địa điểm cơ quan bộ tổng tư lệnh QĐNDVN (1949-1954), xã Bảo Linh, huyện Định Hoá. Triển khai, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Luật di sản văn hoá, 10 năm thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Định hướng, góp ý phương án xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích Nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936), xã La Bằng, huyện Đại Từ.

Ngoài ra, Sở đã thẩm định 01 báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh theo thẩm quyền. Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 03 hồ sơ trích ngang di tích quốc gia báo cáo Cục Di sản văn hóa theo yêu cầu; Hoàn thành 03 hồ sơ khoa học di tích cấp tỉnh trình Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích thẩm định theo trình tự quy định; Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm kê di tích theo kế hoạch.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 9, đối với lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và tiếp tục thực hiện quy trình lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia, cấp tỉnh.

D.H

Tin liên quan