Ứng dụng

Hà Giang: Phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể

09:31, 20 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 9.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hà Giang

Về lĩnh vực di sản văn hóa, trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tiếp tục tham mưu triển khai các văn bản về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa và Danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận hồ sơ của 07 hộ gia đình xin xây dựng nhà ở trong khu vực di tích Phố cổ Đồng Văn; ban hành kế hoạch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ cúng thần rừng dân tộc Cờ Lao (huyện Đồng Văn) và hát văn trong đám cưới dân tộc Tày (huyện Quang Bình). Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan, các huyện, thành phố trong công tác quản lý các di tích. Tiếp tục thực hiện kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, hoàn thiện hồ sơ các hiện vật đã sưu tầm trong 6 tháng đầu năm 2021.

Ngoài ra, Sở đã tăng cường công tác giám sát các công trình xây dựng trên khu vực CVĐC; thường xuyên kiểm tra tại các huyện vùng CVĐC về việc khai thác 45 điểm di sản; kiểm tra các điểm di sản trên địa bàn, đôn đốc tu sửa hệ thống biển bảng, công tác đảm bảo vệ sinh, đặt thùng rác tại các điểm di sản; kiểm tra các điểm khai thác đá đang hoạt động không phép trên địa bàn các huyện vùng CVĐC; Tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn, giai đoạn 2019 – 2022, chuẩn bị cho kỳ tái đánh giá năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 9 là tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng nhà ở trong khu vực I, II thuộc di tích quốc gia Phố cổ Đồng Văn; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể; kế hoạch sưu tầm, phục dựng và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn vào năm 2022.

D.H

Tin liên quan