Tầm nhìn

Quảng Nam: Thêm 05 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

13:59, 10 Tháng Tám 2021

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 09/8 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 5 di tích.

Lễ khánh thành đình Thành Mỹ (Tam Phước, Phú Ninh) vào năm 2017. Ảnh: baoquangnam.vn
Quân giải phóng làm chủ Chi khu quân sự Tiên Phước.

Theo đó, 05 di tích được xếp hạng đợt này, gồm: Di tích Địa điểm chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); Di tích Đình Thành Mỹ (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh); Di tích Tân Tỉnh Trung Lộc - Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn); Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình); Mộ cụ Nguyễn Chỉ (xã Tam Giang, huyện Núi Thành).

Quyết định nêu rõ, khu vực bảo vệ các di tích nêu trên được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ. Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và UBND các xã có các di tích xếp hạng trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.


A.V


Tin liên quan