Tầm nhìn

Lai Châu: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2021

09:30, 13 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 9 năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Văn hóa

Trong tháng 8, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát sự chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, cơ quan chuyên môn, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành. Ngành đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về báo cáo tình hình dịch bệnh đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, trong đó có lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

 

Cụ thể,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện chỉnh lý hồ sơ, bổ sung thông tin 1.011 hiện vật dân tộc sưu tầm từ năm 2006 - 2009 (tên gọi hiện vật, tiếng địa phương, niên đại, nội dung mục đích sử dụng…), đánh giá tình trạng hiện vật, thống kê số lượng hiện vật cần phục chế, tu sửa. Xây dựng kế hoạch trưng bày tài liệu, hiện vật dân tộc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại Lai Châu; kế hoạch trưng bày bộ ảnh chuyên đề, tài liệu, hiện vật tại huyện Than Uyên chào mừng ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2021); Hoàn thiện, bổ sung, chỉnh lý hệ thống trưng bày, hệ thống tít ảnh (bao gồm tiếng phổ thông của từng dân tộc) tại Phòng Trưng bày Bảo tàng.

Hoàn thành công tác sưu tầm hiện vật dân tộc tại cơ sở bao gồm: Dân tộc Thái (nhóm Thái đen) trên địa bàn huyện Than Uyên; Dân tộc Hà Nhì trên địa bàn huyện Mường Tè; Dân tộc Dao (nhóm Dao Làn Tẻn) trên địa bàn huyện Sìn Hồ năm 2021. Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng, tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng.

Hoàn thiện 02 hồ sơ di tích: Khu bảo tồn chè cổ thụ tại huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và Tam Đường; Danh lam thắng cảnh Putaleng tại huyện Tam Đường, xin ý kiến đóng góp tại địa phương và các cơ quan liên quan. Tiếp tục tổng hợp tư liệu, khảo sát, đánh giá hiện trạng tại cơ sở di sản “ Xa nhà ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ thực hiện kiểm tra công tác quản lý tại 08 điểm di tích và 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ 2 trên địa bàn. Qua kiểm tra công tác quản lý di tích cho thấy các cơ quan quản lý (Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ) đã tuyên truyền tốt các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh nhằm tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho nhân dân nói chung và du khách đến thăm quan chiêm bái di tích nói riêng; tại huyện Nậm Nhùn đã thành lập Ban Quản lý di tích Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, tiến hành quản lý di tích theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng tới, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập danh mục cụ thể hồ sơ các di tích trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, cập nhật danh mục hồ sơ di sản theo quy định; tham mưu các hồ sơ trình xếp hạng di tích năm 2021; tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm, trưng bày tài liệu, hiện vật dân tộc...

D.H

Tin liên quan