Tầm nhìn

Thái Nguyên: Hoàn thiện Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

08:47, 05 Tháng Tám 2021

(DSX) -Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa ngày nay đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan.Nguồn: thainguyentv.vn

Ngoài ra, trong tháng 7, Sở đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về điều chỉnh mở rộng khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia Địa điểm Trường Nguyễn Ái Quốc; Hướng dẫn Bảo tàng tỉnh thực hiện công tác sưu tầm, tiếp nhận hiện vật bảo tàng được hiến tặng theo đề xuất của Trung tâm Unesco nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam; Hướng dẫn UBND huyện Võ Nhai quy trình điều chỉnh mở rộng khu vực khoang vùng bảo vệ di tích quốc gia Địa điểm thành lập Đội Cứu quốc Quân II ( Rừng Khuôn Mánh), thủ tục lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích Đình Ngọc Long, huyện Phú Bình; Thẩm định 02 báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh theo thẩm quyền. Xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh; Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đồng Hỷ theo Kế hoạch.

Bảo tàng đã hoàn thành công tác sưu tầm tài liệu hiện vật đợt II/2021 với chủ đề “Hiện vật, cổ vật qua các thời kỳ phong kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” và tiếp nhận hiện vật hiến tặng; Hoàn thành công tác giám định hiện vật bảo tàng năm 2021 và kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; kiểm kê vào sổ phân loại 40 đơn vị hiện vật; bảo quản tài liệu, hiện vật định kỳ đợt III/2021; tiếp tục thực hiện công tác số hóa hiện vật.

Trên cở sở các kết quả đã đạt được, đối với lĩnh vực di sản văn hóa, Sở đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 như: Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu trình HĐND tỉnh thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV ( Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025; Đầu tư tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Xuân La (huyện Phú Bình)); Thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; hoàn thiện 05 hồ sơ di tích cấp tỉnh.

Hằng Đinh

Tin liên quan