Tầm nhìn

Bắc Giang: Thỏa thuận Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem

09:56, 23 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 21/7/2021, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành văn bản số 934/SVHTTDL-QLDSVH về việc thỏa thuận Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Ảnh minh họa/Nguồn:yendung.bacgiang.gov.vn

Theo đó, sau khi nghiên cứu cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, do Công ty TNHH Phúc Thành Lợi lập, gồm các nội dung:

Tòa Tam bảo: Hạ giải mái ngói, các cấu kiện gỗ bị mục, mọt, hệ thống cửa đi. Thay thế các cấu kiện gỗ đã bị mục mọt, gồm: 01 cột (trục 1-E), 50% rui mái, 03 xà đầu cột, 01 bẩy, 02 xà dọc, 01 hoành bằng gỗ lim. Lợp lại mái ngói, bổ sung 30% ngói mới cùng loại, 20% ngói chiếu. Thay mới hệ thống cửa đi (Đ1, Đ2, Đ3), chất liệu gỗ lim.

Nhà Tổ: Hạ giải mái ngói, rui, diềm mái, cửa đi. Thay thế các cấu kiện gỗ bị mục mọt, gồm: 50% rui mái, diềm mái, chất liệu gỗ lim. Lợp lại mái ngói, bổ sung 30% ngói mới cùng loại, 20% ngói chiếu. Bổ sung 100% chân tảng cột, chất liệu đá xanh; tu sửa cánh cửa đi tòa Tam bảo để lắp dựng lại tại nhà Tổ.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý: bổ sung bản vẽ chi tiết hiện trạng và tu bổ diềm mái nhà Tổ; bổ sung ảnh chụp hiện trạng chân tảng và diềm mái nhà Tổ; có biện pháp che đậy công trình sau khi hạ giải mái ngói; bảo vệ tài liệu, hiện vật trong quá trình thi công tu bổ di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem; công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận, trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.

Hằng Đinh

Tin liên quan