Tầm nhìn

Bình Dương triển khai công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng cuối năm 2021

16:36, 15 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Trên lĩnh vực di sản văn hóa, Sở VHTTDL Bình Phước đã xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"

Di tích ở Bình Dương - Ảnh minh họa - Nguồn: https://www.vietnamtours247.com/
Vừa qua, Sở VHTTDL Bình Dương đã có báo cáo sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác quản lý nhà nước được chú trọng, xây dựng các phương án, kế hoạch để tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, trong đó tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cho các hoạt động của ngành diễn ra trong trật tự, an toàn, lành mạnh.   Di tích ở Bình Dương - Ảnh minh họa - Nguồn: https://www.vietnamtours247.com/

Cụ thể, trên lĩnh vực di sản văn hóa, Sở đã thực hiện Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Báo cáo Quá trình thực hiện Quy hoạch xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, các khu di tích lịch sử văn hóa đầu năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Lập danh sách hiện vật trưng bày tại di tích Chiến khu Đ. Thực hiện việc tu bổ và xây bia di tích Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh và Địa đạo Tây Nam Bến Cát. Lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà thời Pháp (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) và Đình Bình Nhâm (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An). Lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  Khảo sát tình hình hoạt động của Bảo tàng Fito để hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục thành lập bảo tàng tư nhân. Liên hệ Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thực hiện công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và hình ảnh bổ sung nội dung đề xuất làm tượng bán thân 13 nhân vật lịch sử gắn liền với Chiến khu Đ. Phối hợp với đơn vị tư vấn (VNPT Bình Dương) xây dựng Đề án Bảo tàng thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Bảo tàng tỉnh phối hợp Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Bến Cát thực hiện công tác trưng bày, tuyên truyền tại Nhà truyền thống thị xã Bến Cát; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Dĩ An tổ chức triển lãm chuyên đề “Chiến khu Đ qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” tại Nhà truyền thống thành phố Dĩ An; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bến Cát và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội trại tòng quân năm 2021 tại di tích lịch sử Địa đạo Tây Nam Bến Cát và di tích lịch sử Chiến khu Đ; Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Tân Uyên thực hiện khảo sát thực tế các di sản văn hoá trên địa bàn xã Bạch Đằng theo tinh thần Công văn Số 674/UBND-KT ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tập trung thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận chủ trương xây dựng miếu thờ Ông quan Thánh Đế quân tại di tích cấp quốc gia Đình Phú Long. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An”, Lễ trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Bình Nhâm (Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An) và Nhà thời Pháp (Số 02, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một); Xây dựng Đề án quản lý và khai thác có hiệu quả giá trị của 3 di tích (Địa đạo Tây Nam Bến Cát, Nhà tù Phú Lợi và Chiến khu Đ).

Thủy Bích

Tin liên quan