Cộng đồng

Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15:48, 14 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Thực hiện Công văn số 1589/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Các diễn viên Đoàn Nghệ thuật Ron Ron biểu diễn tại liên hoan sân khấu dù kê tỉnh. Ảnh: THẠCH PÍCH, Báo Sóc Trăng
Cụ thể, những kết quả đạt được Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Sở đã xây dựng Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 1276/QĐHC-CTUBND ngày 07/12/2011.

Trên cơ sở Kế hoạch, từ năm 2012 - 2015, Sở đã tổ chức kiểm kê toàn diện các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong đó có kiểm kê các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc đồng bào dân tộc thiểu số. Qua kết quả kiểm kê, thấy rằng các loại hình dân ca, dân vũ, dân 2 nhạc đồng bào dân tộc thiểu số rất phong phú, đa dạng và được cộng đồng bảo tồn, phát huy gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân, nhất là vào các dịp lễ hội, ngày tết,… Năm 2014, Sở lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer tỉnh Sóc Trăng” trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2014.


Từ năm 2016 - 2020, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở tiếp tục xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 03 di sản văn hóa liên quan đến dân ca, dân vũ, dân nhạc đó là “Nghệ thuật sân khấu Rô Băm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng”, “Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Rom Vong của người Khmer tỉnh Sóc Trăng”, “Nghệ thuật trình diễn dân gian Nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng” và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.

Hiện nay, Sở đang xây dựng 03 Đề án bảo tồn, phát huy giá trị đối 03 loại hình di sản này. Riêng đối với Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng Kế hoạch bảo tồn, phát huy giai đoạn 2016 - 2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí trên 3 tỷ đồng để thực hiện. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bảo Khmer trong tỉnh, Sở luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, cũng như hỗ trợ cho 03 đoàn nghệ thuật Dù Kê và 01 đoàn nghệ thuật Rô Băm tư nhân hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh xây dựng mới 25 chương trình ca múa nhạc, 02 vở diễn sân khấu Dù Kê biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân 162 suất thu hút 113.666 lượt người xem. Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Khmer phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình Sóc Trăng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơi ghi hình các chương trình ca múa nhạc, vở diễn Nghệ thuật sân khấu Dù Kê phục vụ đồng bào Khmer trong và ngoài tỉnh.

Việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc đồng bào dân tộc thiểu số còn được thực hiện tốt thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhạc ngũ âm, múa dân gian Khmer, Nghệ thuật sân khấu Dù Kê,… tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2016, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Hoa tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII năm 2017, Liên hoan Nhạc Ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Sóc Trăng lần thứ I năm 2018, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2019, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Hoa tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2020, Liên hoan các điệu múa và tiếng hát Khmer thành phố Sóc Trăng năm 2016, Liên hoan văn nghệ quần chúng Khmer huyện Kế Sách năm 2016, Hội thi tiếng hát Khmer huyện Long Phú lần thứ 2 năm 2016, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Khmer huyện Thạnh Trị lần thứ 5 năm 2016, Liên hoan biểu diễn Nhạc Ngũ âm, trống sa dăm 3 dân tộc Khmer huyện Kế Sách năm 2019,…

Đặc biệt năm 2013, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù Kê Nam bộ lần thứ I năm 2013 thu hút nhiều đoàn nghệ thuật Dù Kê tại các tỉnh, thành Nam bộ tham gia. Nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển Nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển Nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù Kê, Tọa đàm Nghệ thuật sân khấu Dù Kê,…

Hàng năm, Sở chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh phát hành 300 đĩa hình thuyết minh tiếng Khmer cung cấp cho các chùa Khmer trong tỉnh tổ chức phục vụ nhân dân. Nhìn chung, các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được bảo tồn khá tốt, đến nay nhiều loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, cụ thể: Về dân ca: hát Dù Kê, hát Rô Băm của người Khmer; hát Tiều của người Hoa. Về dân vũ: múa Lâm Thôn, múa trong lễ cưới, múa Salavan, múa Rom Vong, múa Rom Leo, múa Rom Kbach, múa trống Chhay Dăm của người Khmer; múa Lân Sư Rồng của người Hoa. Về dân nhạc: nhạc Ngũ âm, nhạc cưới của người Khmer; nhạc Tùa Lò Cấu của người Hoa.

Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Do trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn nên đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm nhiều đến việc bảo tồn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc mình. Việc đầu tư bảo tồn các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số tuy được các cấp quan tâm, nhất là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng nhìn vẫn còn hạn chế so với yêu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, những người nắm giữ các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số đa số đã lớn tuổi, nhiều người đã mất ảnh hưởng đến việc trao truyền cho thế hệ sau. Một bộ phận giới trẻ dân tộc thiểu số không “mặn mà” đối với các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc mình;… Đây là khó khăn lớn nhất đối với việc bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủy Bích

Tin liên quan