Tầm nhìn

Tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu

09:57, 12 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trong tháng 8 năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: laichau.gov.vn

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021, trong tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định trong công tác quản lý di tích tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. Thực hiện đánh giá tình trạng hiện vật, thống kê số lượng hiện vật cần phục chế, tu sửa; Kiểm kê, bảo quản 73 hiện vật dân tộc Dao Làn Tẻn; 120 hiện vật dân tộc Giáy; cập nhật thông tin hiện vật vào phần mềm Quản lý hiện vật.

Ngoài ra, Sở đã tổ chức sưu tầm hiện vật dân tộc Thái Đen, Dao Tuyển, Hà Nhì theo danh mục hiện vật được Hội đồng khoa học phê duyệt; Hoàn thiện dự thảo 02 hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh Putaleng tại huyện Tam Đường và Khu bảo tồn chè cổ thụ tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ; tiếp tục tổng hợp tư liệu, khảo sát, đánh giá hiện trạng tại cơ sở di sản “Xa nhà ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ động tham mưu ban hành kịp thời, hiệu quả các văn bản quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, trong đó có dự thảo Hồ sơ khoa học di sản “Xa nhà ca” dân tộc Hà Nhì đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu hiện vật vào phần mềm Quản lý hiện vật; tổ chức trưng bày triển lãm bộ ảnh chuyên đề tại huyện Phong Thổ, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Hoàn thiện 02 hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh Putaleng tại huyện Tam Đường và Khu bảo tồn chè cổ thụ tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

D.H

Tin liên quan