Tầm nhìn

Thăm dò, khai quật khảo cổ tại 03 địa điểm thuộc tỉnh Hải Dương

14:17, 06 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam thăm dò, khai quật khảo cổ tại 03 địa điểm, gồm: Chùa Sùng Nghiêm, phường Phả Lại, chùa Huyền Thiên, phường Văn An và chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chùa Thanh Mai. Nguồn: TTVH

Thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 15/7/2021 đến ngày 15/10/2021. Diện tích thăm dò, khai quật là 420m2, trong đó thăm dò 20m2 và khai quật 400m2.

Cụ thể: thăm dò 10m2 tại Chùa Sùng Nghiêm và 10m2 tại chùa Huyền Thiên; khai quật 400m2 tại chùa Thanh Mai. Chủ trì thăm dò, khai quật là ông Bùi Văn Liêm, Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật, Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò, khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ VHTTDL.

T.T

 

Tin liên quan