Tầm nhìn

Tuyên Quang: Tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Na Hang vào tháng 7/2021

09:58, 29 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Trong tháng 6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích.

Ảnh minh họa/Nguồn: VOV
Theo báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021, trong tháng, đã có 20 tài liệu, 50 hiện vật được sưu tầm mới; chỉnh lý, lập 650 phiếu tài liệu, hiện vật (nâng tổng số 6 tháng năm 2021, sưu tầm mới 380 tài liệu, hiện vật, đạt 90% kế hoạch năm; chỉnh lý, lập 2.800 phiếu tài liệu, hiện vật, đạt 140% kế hoạch năm).

Sở đã tiến hành in đĩa tuyên truyền về Khu di tích Tân Trào; ấn phẩm giới thiệu về Khu di tích Tân Trào. Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; hoàn thành phương án thu hồi đất hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổ chức triển khai thi công công trình Bảo dưỡng, tu bổ cụm tượng đài, phù điêu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành thẩm định 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật quốc gia; kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 7 bao gồm: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào; thi công công trình Bảo dưỡng, tu bổ cụm tượng đài, phù điêu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, khởi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Triển khai các bước lập Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Na Hang./.

Hằng Đinh

Tin liên quan