Tầm nhìn

Tây Ninh kiểm kê, bảo tồn di sản văn hóa đối với các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên

16:06, 28 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Thực hiện Luật Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã làm tốt công tác kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

Hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh - Ảnh: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Tây Ninh là tỉnh biên giới thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa vùng núi cao nguyên Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh là một địa bàn chiến lược về kinh tế, quốc phòng, là căn cứ địa của cách mạng miền Nam. Vùng đất một thời “gian lao mà anh dũng” này, ngày nay đã trở thành địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ Du lịch Việt Nam.

Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà nước, của các cấp, các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; các địa phương cần gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng làng xã.Hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh - Ảnh: Tạp chí Du lịch Việt Nam

Thực hiện Luật Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã làm tốt công tác kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo thống kê, hiện nay tỉnh có 93 di tích đã được xếp hạng, trong đó, 01 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích quốc gia, 66 di tích cấp tỉnh, 51 di tích chưa được xếp hạng. Các đơn vị, địa phương được giao quản lý các di tích lịch sử và danh lam, thắng cảnh đã làm tốt công tác bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt người tham quan, học tập và nghiên cứu, góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân.

Mục đích của việc kiểm kê nhằm tạo cơ sở khoa học để chọn lọc, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa ra khỏi danh mục những công trình đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn hoặc không còn giá trị. Đồng thời, xem xét, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hoá, xã hội và quá trình phát triển lâu dài của vùng đất Tây Ninh; tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, Sở VHTTDL đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Tổ kiểm kê và tổ chức triển khai công tác kiểm kê tại các huyện, thị xã, thành phố. Nhằm xác định, nhận diện giá trị, khả năng bảo tồn các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; từ đó đề xuất trình UBND tỉnh đưa vào Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật di sản văn hóa, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Qua quá trình kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ tiêu chí để được xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các công trình chứa đựng những giá trị lịch sử (lưu niệm sự kiện, lưu niệm danh nhân), kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh, khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật; lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.... Các công trình địa điểm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 như sau: Thành phố Tây Ninh: 03 địa điểm, thị xã Trảng Bàng: 14 địa điểm, huyện Tân Châu: 01 địa điểm, thị xã Hòa Thành: 01 địa điểm, huyện Dương Minh Châu: 02 địa điểm, huyện Châu Thành: 06 địa điểm, huyện Gò Dầu: 04 địa điểm, huyện Bến Cầu: 15 địa điểm, huyện Tân Biên: 05 địa điểm.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan