Tầm nhìn

Thẩm định Bảo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Trà Xuyên, tỉnh Bắc Ninh

15:50, 25 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2150/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Trà Xuyên, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bắc Ninh

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trà Xuyên, với nội dung: tu bổ Tam bảo (nâng nền công trình thêm 30cm, thay mới hệ thống mái, xây lại tường theo nguyên trạng, lát lại nền…); xây mới Tam quan; xây lại nhà tăng, nhà bếp; cải tạo, chỉnh trang sân, vườn (tôn nền sân thêm 30cm, lát lại sân, xây mới tường rào…).

Tuy nhiên, đối với phương án tu bổ Tam bảo: Thay thế trang trí chữ “Thọ” bằng trang trí “sắc - không” của cửa sổ S1 tại tường trục 3, bờ nóc Tiền đường đắp đấu nắm cơm; Không sử dụng đèn tường chiếu sáng nội thất; Giữ nguyên hệ bẩy phía trước và các chi tiết của bộ vì có trang trí chạm khắc; Thực hiện giải pháp tu bổ, gia cố các cấu kiện nếu cần thiết.

Đồng thời, tổ chức Hội đồng đánh giá di tích để đánh giá hiện trạng các thành phần kiến trúc (các cấu kiện gỗ, gạch, đá…), đề xuất giải pháp phù hợp để bảo tồn các giá trị của di tích, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình. Điều chỉnh phương án thiết kế Tam quan theo hướng chỉ làm một tầng mái. Có phương án bảo vệ các đồ thờ tự trong suốt quá trình tu bổ.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện Dự án, công khai nội dung tu bổ di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

T.T

Tin liên quan