Cộng đồng

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, di sản địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

15:13, 22 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hà Giang

6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030, Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và các Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND tỉnh về kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021; ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang thay thế Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 06/6/2017. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan, các huyện, thành phố trong công tác quản lý các di tích. Hoàn thiện hồ sơ 02 di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia và đã được Hội đồng xét duyệt di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch thông qua.

Sở Văn hóa, Thể thao và Dịch đã phối hợp tham mưu phương án thực hiện đối với việc tu bổ, tôn tạo các di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh; Triển khai cập nhật dữ liệu vào Phần mềm quản lý hiện vật, quản lý bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể gửi Cục Di sản văn hóa.

Nhiều hoạt động được tổ chức hiệu quả như: triển khai đóng gói, bảo quản hiện vật và di chuyển về kho bảo quản theo đúng quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; triển khai sưu tầm được 70 hiện vật mới (đồ đồng và hiện vật dân tộc học) và 01 di sản văn hóa phi vật thể .

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức cắm bổ sung 05 mốc giới tại danh thắng Mã Pì Lèng, phối hợp với huyện Đồng Văn tiếp tục bàn giao một số tài liệu, hiện vật tại khu di tích Nhà Vương đến trưng bày tại Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc huyện Đồng Văn để phục vụ khách tham quan du lịch.;…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể; kế hoạch sưu tầm, phục dựng và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2021 – 2025.

Xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ di tích, danh thắng, di sản văn hóa phi vật thể đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận; duy trì hoạt động sưu tầm các hiện vật; Tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết của về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang thay thế Quyết định 989/QĐ-UBND ngày  06/6/2017.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tập trung phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND tỉnh về xây dựng phát triển công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2019 - 2022, thực hiện các khuyến nghị của UNESCO; Tuân thủ nghiêm các quy định trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hằng Đinh

Tin liên quan