Tầm nhìn

Tu bổ, tôn tạo 03 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15:42, 18 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2015/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Di tích Hội trường nơi diễn ra Lễ trình Quốc thư đầu tiên của Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 03 di tích gồm: Di tích Nhà Lao Thái Nguyên (bảo quản bia di tích, hệ thống tường, bậc tam cấp, sân khu vực bia và sân phía trước bia di tích); Địa điểm Lễ nhận quốc thư đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (tu bổ, tôn tạo Hội trường nhận quốc thư; bảo quản Nhà bia); Địa điểm lịch sử Cách mạng xã Tiên Phong (tu bổ địa điểm nhà ông Ngô Hải Long và nhà bà Lưu Thị Phận).

Bộ VHTTDL cũng lưu ý, đối với việc tu bổ địa điểm nhà ông Ngô Hải Long: Cửa đi Đ4M và cửa sổ S2M làm theo mẫu cửa đi Đ1M và cửa sổ S2. Đối với địa điểm nhà bà Lưu Thị Phận: Tu sửa theo nguyên trạng hệ cửa đi hiện có, đồng thời ghiên cứu sử dụng gạch lát truyền thống để lát nền các công trình.

Trong 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư cần gửi Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công đến Bộ VHTTDL để lưu trữ và quản lý di tích.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

T.T

 

Tin liên quan