Cộng đồng

Phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị trong công tác khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn La

15:28, 18 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Báo cáo Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Sơn La

6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 29 cuộc giáo dục truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, phục vụ 3.934 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên và tân binh lực lượng vũ trang.

Sở đã trình UBND tỉnh ban hành - Xếp hạng di tích lịch sử Đồn Pa Lay - Bản Pa Lay, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu là di tích cấp tỉnh; ban hành văn bản đề nghị thỏa thuận lập hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào; Kế hoạch công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sơn La năm 2021; Kế hoạch Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021; Kế hoạch công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa “Nghi lễ Mo Mường” đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Thành lập đoàn công tác khảo sát thực địa Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào;...

Ngoài ra, đã thực hiện bảo quản 2.000/5.800 hiện vật tại các kho Bảo tàng tỉnh, Nhà trưng bày di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La; tư liệu hóa, số hóa 50/100 hiện vật (Sách chữ Thái cổ); sưu tầm 54/165 hiện vật; Hoàn thiện hồ sơ trích ngang di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào (huyện Yên Châu), trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; thực hiện bàn giao 03 di tích: Đồn Pa Lay (huyện Mộc Châu), Đèo Chẹn (huyện Bắc Yên), Đèo Phạ Đin (huyện Thuận Châu); hoàn thiện hồ sơ tổng kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

6 tháng cuối năm, trong lĩnh vực di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể năm 2021; Phục vụ tốt khách tham quan, nghiên cứu, dâng hương tại Bảo tàng và các diểm di tích do bảo tàng quản lý; phối hợp tốt với cơ quan báo, đài, phòng chuyên môn thuộc Sở, chính quyền địa phương trong công tác khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn La; tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống tại cơ sở, công tác sưu tầm hiện vật,...

Hằng Đinh

Tin liên quan