Tầm nhìn

Cao Bằng: Công tác quản lý phát huy giá trị các di tích, các điểm di sản được quan tâm kịp thời

09:45, 15 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực di sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Cao Bằng

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác đề ra. Ccông tác quản lý, phát huy giá trị các di tích, các điểm di sản, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm kịp thời. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xem xét thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Bảo tàng tỉnh đã thực hiện tốt công tác sưu tầm, kiểm kê, tuyên truyền giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; sưu tầm được 29/22 hiện vật đạt 132% Kế hoạch; hoàn thiện 02 hồ sơ di tích trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 02 di tích cấp quốc gia (Di tích Hang Ngườm Chiêng và di tích Mắt thần núi, huyện Trùng Khánh).

Ngoài ra, bảo tàng đã triển khai tốt các hoạt động như: phối hợp với huyện Hòa An chuẩn bị các nội dung trong lễ công bố Quyết định Bảo vật Quốc gia "Bia ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái tổ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An"; Xây dựng Kế hoạch và đề cương sưu tầm hiện vật năm 2021; Tiến hành Kiểm kê di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Hòa An và Hà Quảng; Khảo sát hang Gia Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu đề xuất xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích năm 2021; Triển khai kế hoạch trưng bày bổ sung tại di tích Địa điểm nền nhà Tỉnh ủy, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Về phía Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh, 6 tháng đầu năm đã đón tiếp khoảng trên 482 đoàn khách, với tổng số khách trên 67.583 lượt khách (Lượng khách tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2020). Trong đó Khu di tích Pác Bó đón tiếp trên 60.360 lượt khách tham quan. Công tác quản lý di tích được tăng cường, đẩy mạnh.

Cùng với đó, Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh đã thực hiện chỉnh trang khuôn viên và bố trí lực lượng hợp lý tại các di tích quốc gia đặc biệt nhằm kịp thời phục vụ công tác đón tiếp khách tham quan. Tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiến hành các hạng mục bảo quản, tu bổ, phục dựng di tích Lán Khuổi Nặm; Xây dựng, lắp đặt cụm đàn tính tại khu vực sân suối Lê Nin. Tiếp tục hoàn thiện bản thảo ấn phẩm tuyên truyền “Khu di tích QGĐB Pác Bó - 50 năm hình thành và phát triển”; Phục dựng trưng bày di tích lán Khuổi Nặm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 kịp thời đưa vào hoạt động, giới thiệu cho du khách tham quan trong dịp Lễ kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1991-5/6/2021).

Tại các huyện, thành phố, từ đầu năm đến nay, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thông đã tham mưu khảo sát, đánh giá và đề xuất tu bổ các di tích trên địa bàn huyện, thành phố; Tăng cường công tác quản lý các điểm di sản; Triển khai các hoạt động phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng phục vụ kỳ tái thẩm định.

Với những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm kê di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và công tác sưu tầm hiện vật; đồng thời xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đón tiếp khách tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt.

Hằng Đinh

Tin liên quan