Tầm nhìn

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

16:17, 14 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm; phương phướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò và khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, trình UBND, HĐND tỉnh. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giao dự toán kinh phí hỗ trợ tu bổ di tích năm 2021; phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo chùa Vân Cốc, huyện Việt Yên.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên theo Đề nghị của Cục Di sản văn hóa. Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo một số hạng mục chùa Tứ Ân thuộc Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà; cấp phép khai quật khảo cổ địa điểm chùa Bình Long (Bát Nhã), xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Tham mưu tổ chức nghi lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đền Thần Nông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Triển khai xây dựng phần mềm Quản lý Di sản văn hóa tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp UBND huyện Hiệp Hòa chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức Lễ đón nhâṇ Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu II, Hiệp Hòa.

Ngoài ra, tập trung xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030”; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích năm 2021; Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Tập trung phối hợp triển khai xây dựng phần mềm Quản lý Di sản văn hóa tỉnh.

Hằng Đinh

Tin liên quan