Tầm nhìn

Điện Biên: Tiếp tục triển khai lập hồ sơ khoa học DSVHPVT đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia

10:39, 09 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn: Sở VHTTDL Điện Biên

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Điện Biên có 02 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nâng tổng số di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là 12 di sản. Sở đang tiếp tục triển khai lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến di tích; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Khu di tích lịch sử Vừ Pa Chay, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông; hang động Hắt Chuông, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và cung cấp thông tin, diện tích đất rừng nằm trong khu vực khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh, quốc gia.

Về phía Ban Quản lý Di tích, trong những tháng đầu năm, Đơn vị đã tổ chức chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sỹ Điện Biên” đợt 1 năm 2021; tổ chức 04 cuộc triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử” tại 04 trường trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình Cục Di sản văn hóa thẩm định nội dung trưng bày ảnh, tư liệu tại hầm De Catries; thực hiện rà soát, chỉnh sửa nội dung thuyết minh các điểm di tích thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; triển khai kế hoạch khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích năm 2021 và Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vào danh mục Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ năm 2021.

Bảo tàng tỉnh đã triển khai công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật năm 2021; lập phiếu và hoàn thiện hồ sơ nhập kho cho từng tài liệu, hiện vật sưu tầm năm 2020; triển khai thực hiện kiểm kê văn hóa dân tộc Mông, ngành Mông Hoa; tổ chức biên soạn cuốn sách “Lễ hội truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên” (tập 2). Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện thông tin lễ “Cúng thần rừng” dân tộc Kháng tại bản Nà Khoa, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ; lễ “Dù Su” dân tộc Mông, ngành Mông trắng tại xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện 02 cuộc triển lãm, tại nhà Trưng bày Bảo tàng tỉnh phục vụ khách tham quan, ước đón 260 khách, đạt 21,6% kế hoạch năm; trong đó có 15 khách nước ngoài. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho 700 hiện vật khảo cổ học thuộc dự án lòng hồ thủy điện Sơn La đạt 46,7% kế hoạch năm nâng tổng số hiện vật có trong Bảo tàng tỉnh lên 8.694 hiện vật.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Di tích dự ước đón được 89.559 lượt khách tham quan, đạt 42,7% kế hoạch năm, trong đó có 142 lượt khách quốc tế; có 302 hiện vật được trưng bày tại các điểm Di tích.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản văn hóa 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học 02 di sản văn hóa phi vật thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vào danh mục Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ năm 2021. Ngoài ra, Sở sẽ triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật năm 2021; kế hoạch khảo sát di tích để lập hồ sơ xếp hạng trong năm 2021; thực hiện Kiểm kê văn hóa dân tộc Mông Hoa trên địa bàn tỉnh.

D.H

Tin liên quan