Tầm nhìn

Xếp hạng thêm 02 di tích cấp tỉnh tại Quảng Ninh

15:12, 08 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Ngày 7/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại văn bản số 1798/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng di tích câp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang Hà Lùng (xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tại văn bản số 1799/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Ngoài ra, các văn bản nêu rõ: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng đất đai tại khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc xếp hạng các di tích trên sẽ góp phần đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trên địa bàn, thu hút ngày càng đông du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu...Đồng thời tạo tiền đề để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Hằng Đinh

 

Tin liên quan