Tầm nhìn

Thái Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá

10:14, 04 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Thái Nguyên

Theo đó, trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, Sở đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế; hướng dẫn UBND thị xã Phổ Yên thực hiện thủ tục điều chỉnh, mở rộng quy hoạch theo quy định. Ban hành văn bản triển khai thực hiện Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan báo cáo bổ sung làm rõ các nội dung mở rộng diện tích đất di tích địa điểm Trường Nguyễn Ái Quốc (1949); lấy  ý kiến của Cục Di sản văn hóa về việc đặt tượng Phật Bà Quan âm tại di tích;…

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt 01 báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia; thẩm định 02 hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh. Phê duyệt danh mục lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh năm 2021. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai điền dã kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Tiếp tục thực hiện mã hóa, đánh giá, phân loại, xử lý số liệu, dữ liệu và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác về công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Võ Nhai. Tổ chức ký kết với UBND huyện Định Hóa quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động “Trải nghiệm về nguồn-ATK Thủ đô gió ngàn”.

Riêng khu di tích lịch sử và sinh thái ATK-Định Hoá đã thực hiện khảo sát, sưu tầm tài liệu, hiện vật; trưng bày bổ sung tại các điểm di tích theo kế hoạch. Hoàn thiện lập danh mục hiện vật tại kho bảo quản và các điểm di tích; hồ sơ công tác chuyển đổi số và thí điểm chuyển đổi số tại khu di tích ATK; kiểm tra hiện trạng các điểm di tích. Làm việc với Liên doanh Việt - Nga VietsovPetro tại thành phố Vũng Tàu và hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận kinh phí hỗ trợ tu bổ tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Đón tiếp 756 đoàn với 52.538 lượt khách dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các di tích.

Hằng Đinh

Tin liên quan