Cảnh báo

Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại liên quan tới di tích động Tiên Sơn

16:42, 03 Tháng Sáu 2021

Mặc dù UBND TP Thanh Hóa đã có hàng loạt văn bản chỉ ra việc UBND phường Hàm Rồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Kim Quy để quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả di tích Động Tiên Sơn là không đúng thẩm quyền, nội dung hợp đồng trái với quy định của pháp luật, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trực tiếp về di tích động Tiên Sơn giải quyết kiến nghị của công dân làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Liên quan đến vụ việc này, người dân làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa liên tiếp có đơn thư phản ánh, kiến nghị gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, ngày 27.5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo về việc quản lý di tích động Tiên Sơn sau khi thu hồi, hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa UBND phường Hàm Rồng và Công ty Kim Quy. Văn bản cho biết, để giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân, UBND TP Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra việc quản lý, đầu tư, khai thác di tích động Tiên Sơn nằm trong Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng.Lãnh đạo TP Thanh Hóa trực tiếp về di tích động Tiên Sơn giải quyết kiến nghị của công dân làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, trước đây động Tiên Sơn nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh Hàm Rồng, hồ sơ lưu trữ về việc công nhận, xếp hạng di tích không còn lưu trữ đầy đủ, còn có văn bản, ý kiến, quan điểm khác nhau về việc công nhận, xếp hạng di tích (hiện nay đã được cấp đổi bằng xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 25.3.2020 của UBND tỉnh). Ngày 28.7.2004, UBND TP Thanh Hóa có công văn số 807/ UB-KH đồng ý cho Công ty Kim Quy tiến hành lập thủ tục đầu tư, mặt bằng quy hoạch định vị công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thuê đất, giao đất và yêu cầu Công ty Kim Quy phải phối hợp với UBND phường Hàm Rồng để thống nhất và có phương án bảo vệ thắng cảnh, trật tự công cộng khi dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có nhiều vi phạm, thiếu sót, cụ thể việc UBND phường Hàm Rồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Kim Quy theo Hợp đồng số 01, xác lập ngày 22.5.2005 là không đúng thẩm quyền, nội dung hợp đồng trái với quy định của pháp luật (phải thanh lý, tuyên bố chấm dứt hoặc đề nghị tuyên bố hợp đồng vô hiệu). Công ty Kim Quy đầu tư xây dựng khi chưa có thủ tục giao đất, cho thuê đất, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công không có thẩm định và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và công trình xây dựng không đúng mặt bằng quy hoạch. Do trước đây UBND tỉnh, UBND TP Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương kêu gọi đầu tư vào Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng nên ngày 8.12.2006, UBND TP Thanh Hóa đã có công văn 2207/UBND-TCKH đồng ý để Công ty Kim Quy lập dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết động Tiên Sơn thuộc Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện không đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa ban hành quy định chi tiết về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Để việc quản lý di tích, danh lam thắng cảnh động Tiên Sơn theo quy định, phù hợp với tình hình hiện nay, UBND TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh để tham gia ý kiến, thống nhất báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết về việc quản lý di tích động Tiên Sơn cho phù hợp. Trong đó, UBND TP Thanh Hóa đưa ra phương án 1, khi thu hồi diện tích thuộc di tích động Tiên Sơn để Nhà nước trực tiếp quản lý; xử lý sau khi thanh lý hợp đồng, hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cho Công ty Kim Quy. Giải quyết các tranh chấp phát sinh do Công ty Kim Quy không thống nhất thanh lý, chấm dứt hợp đồng. Phương án 2, tiếp tục giao cho Công ty Kim Quy quản lý, khai thác, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn Công ty Kim Quy hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để quản lý, khai thác động Tiên Sơn theo đúng quy định.

Cũng liên quan đến việc khiếu nại của người dân làng cổ Đông Sơn, trước đó, ngày 10.5.2021 Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, đề nghị xử lý dứt điểm vụ việc này, trả lời đơn thư của công dân theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thông báo kết quả giải quyết về Bộ. Trước đó, Văn Hóa đã có bài “Thanh Hóa: Sai phạm tại di tích động Tiên Sơn”, phản ánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy ở di tích động Tiên Sơn.

Theo Báo Văn hóa

Tin liên quan