Cộng đồng

Đồng Tháp chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản

16:30, 03 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo số 1167/ BC-SVHTTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Nhân Dân

Theo báo cáo trên lĩnh vực văn hóa di sản, Sở đã tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ tốt các sự kiện quan trọng của Tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của đất nước, phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Tân Sửu được lãnh đạo Tỉnh, các Sở ban ngành đánh giá cao. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chú trọng thực hiện tốt; tổ chức lễ hội theo đúng quy định, giảm quy mô thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, phù hợp thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Nhân Dân

Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND Tỉnh công nhận thêm 04 di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng là 91 di tích; ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Tỉnh. Các địa phương chú trọng công tác trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang và nghiệm thu các di tích, đồng thời, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các lễ hội theo hướng giảm quy mô và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Tổ chức thành công Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều lần thứ 154 và khánh thành Tượng Thiên hộ Võ Duy Dương; tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Miếu thờ Bà Chúa xứ và Lễ hội Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp năm 2021, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trình UBND Tỉnh hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp. Phối hợp các sở ngành, địa phương rà soát Danh mục tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ kinh phí bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Tỉnh. Giám sát về chuyên môn khảo cổ trong quá trình thi công Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười và đường Vành đai Tây bắc. Theo dõi và tham dự đóng và mở gói thầu khai quật khảo cổ, lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới đối với di sản văn hóa Óc Eo ở KDT Gò Tháp. Xét chọn phác thảo Tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. Các khu điểm du lịch đều được hướng dẫn kỹ năng thực hành di sản Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Hò Đồng Tháp để giới thiệu đến khách du lịch, góp phần tạo dựng và quảng bá hình ảnh quê hương Đất Sen hồng.

Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021, Sở sẽ Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 hồ sơ khoa học Văn hóa phi vật thể Quốc gia: Lễ hội Gò Tháp, Nghề dệt choàng và Nghề làm nem Lai Vung đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hồ sơ bổ sung Địa điểm sự kiện Tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh và đình Vĩnh Thới – Tân Hòa đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia; hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10 năm 2021. Lập 06 hồ sơ  đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Thủy Bích

Tin liên quan