Bảo vệ môi trường

Lai Châu: Tăng cường các biện pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại các di tích Lịch sử - Văn hóa

15:05, 01 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những hoạt động sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Văn hóa

Cụ thể, tại văn bản số 969/SVHTTDL-QLDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch Lai Châu căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hàng động vì môi trường hướng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền và thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích Lịch sử - Văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015), Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018).

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa.

Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường các biện pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, di tích Lịch sử - Văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở văn hóa, thể thao và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn; Treo băng rôn, pano, áp phích; khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Hằng Đinh

Tin liên quan