Bảo vệ môi trường

Tuyên Quang: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

15:10, 28 Tháng Năm 2021

(DSX)- Ngày 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 425/SVHTTDL-QLVH về việc tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: thuonghieusanpham.vn

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường; Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề: Ngày Môi trường thế giới là “Phục hồi Hệ sinh thái”; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Theo đó, tập tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường vì một môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững.

Căn cứ tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19 để lựa chọn đổi mới cách thức thực hiện, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Ưu tiên việc treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích trên các trục đường phố chính, trụ sở cơ quan, trường học, nơi công và tuyên truyền miệng tới quần chúng nhân dân về các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường; Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có các hoạt động, hình thức phù hợp để tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường; Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến 30/6/2021.

Hằng Đinh

Tin liên quan