Cộng đồng

Điện Biên: 12 DSVH phi vật thể được đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia tính đến thời điểm hiện tại

09:12, 21 Tháng Năm 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được đưa ra trong Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên.

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Cụ thể, tính đến ngày 19/5/2021, tỉnh có 12 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 27 di tích được xếp hạng (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh). Riêng tháng 5/2021 đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; xây dựng dự thảo Đề án của UBND tỉnh về Bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; khảo sát, nghiên cứu, bổ sung thông tin về việc kiểm kê văn hóa dân tộc Mông, ngành Mông Hoa trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất tổ chức Ngày hội Pa Pao tỉnh Điện Biên lần thứ I.

Tỉnh đã duy trì mở cửa nhà trưng bày và các điểm di tích. Trong 5 tháng đầu năm đã đón và phục vụ 114.292 lượt khách, trong đó có 222 lượt khách nước ngoài; riêng tháng 5/2021 đón 45.042 lượt khách, trong đó có 27 khách nước ngoài.

Trong thời gian tới, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng và phát triển Bảo tàng tỉnh Điện Biên đến năm 2030; Báo cáo về phương án cải tạo vườn hoa, cây xanh và đường dạo khu di tích lịch sử Đồi A1; Nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia chiến trường Điện Biên Phủ; Kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học 02 di sản văn hóa phi vật thể và trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vào danh mục Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ năm 2021. Triển khai kế hoạch khảo sát di tích để lập hồ sơ xếp hạng trong năm 2021; thực hiện Kiểm kê văn hóa dân tộc Mông Hoa trên địa bàn tỉnh.

Hằng Đinh

Tin liên quan