Ứng dụng

Đưa công nghệ vào hệ thống thông tin quản lý hiện vật và di tích

09:12, 27 Tháng Năm 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1655/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các Hệ thống thông tin quản lý (2004 - 2020) và Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Ảnh minh họa. Nguồn: BTLSQG

Chương trình sẽ có sự tham dự của khoảng 600 người, là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo phòng Di sản văn hóa (hoặc Quản lý văn hóa) và 01 công chức phụ trách cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể; lãnh đạo bảo tàng, ban quản lý di tích và viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích.

Nội dung dự kiến gồm: Đánh giá hiệu quả việc cập nhật cơ sở dữ liệu của phần mềm Quản lý hiện vật, Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng và Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể, để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, những khó khăn, hạn chế cần khắc phục của các Hệ thống thông tin quản lý; Hướng dẫn sử dụng phầm mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích và Hệ thống thông tin quản lý hiện vật.

Chương trình dự kiến diễn ra từ tháng 6 - 9/2021, theo 05 khu vực và được tổ chức tại các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Cần Thơ.

T.T

 

Tin liên quan