Ứng dụng

Tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

10:03, 04 Tháng Tư 2021

(DSX)- Thời gian qua, việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Giang đã được gắn kết chặt chẽ, nhiều di tích đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, quảng bá sâu rộng di sản văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương, cơ sở.

Ảnh minh họa/Nguồn: bacgiang.gov.vn

Tuy nhiên, gần đây, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý di tích, dẫn đến việc tự ý tu bổ, tôn tạo di tích hoặc tu bổ, tôn tạo di tích không đúng hồ sơ thiết kế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và su lịch thẩm định, thỏa thuận; tự ý tiếp nhận hiện vật vào di tích khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo quy định; quá trình tu bổ, tôn tạo di tích, tiếp nhận hiện vật vào di tích còn chưa có sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến đơn thư khiếu kiện gửi nhiều nơi, vượt cấp, kéo dài, tạo thành các “điểm nóng”, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; việc lấn chiếm đất đai, mất cắp di vật, cổ vật còn xảy ra ở một số di tích nhưng chậm được phát hiện, xử lý; hoạt động của một số Ban quản lý di tích cơ sở còn hình thức, kém hiệu quả,...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 350/SVHTTDL-QLDSVH về việc tằng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý di tích ở địa phương, nhất là việc quản lý các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hóa, các văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương về công tác quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu rộng: Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐUBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang). Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm di tích,…

Tăng cường công tác quản lý di tích, các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; cử đầy đủ thành phần của địa phương tham gia các lớp tập huấn của cấp trên tổ chức; phối hợp tổ chức hoặc chủ động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý di tích, nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý di tích, quản lý các dự án, các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích của địa phương; Tích cực, chủ động thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần rà soát, xem xét thành lập mới đối với các di tích chưa có Ban quản lý di tích; củng cố, kiện toàn các Ban quản lý di tích đã có; nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích từ huyện đến cơ sở.

Hằng Đinh

Tin liên quan