Tầm nhìn

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Mái đá Bản Mòn, tỉnh Sơn La

11:08, 08 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-BVHTTDL, cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Mái đá Bản Mòn thuộc xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Di chỉ khảo cổ Mái đá Bản Mòn. Nguồn: sonla-tourism.com

Thời gian khai quật tại di tích từ ngày 15/4/2021 đến ngày 30/4/2021, trên diện tích 15m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Hải Đăng, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ VHTTDL.

Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

T.T

 

Tin liên quan