Tầm nhìn

Thái Bình Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

16:44, 02 Tháng Tư 2021

(DSX) - Hiện nay, Thái Bình có 2.969 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 115 di tích quốc gia, 565 di tích cấp tỉnh

lễ hội đền Lộng Khê, Thái Bình - Ảnh: TTXVN

Trong nhiều năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình đã luôn chú trọng triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ mục tiêu bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó di sản văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh rất nhiều các di sản văn hóa được xếp hạng là các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực văn hóa của địa phương.

Được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thái Bình là nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ đồng bằng Bắc bộ. Trong đó, có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của dân tộc. Hiện nay, Thái Bình có 2.969 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 115 di tích quốc gia, 565 di tích cấp tỉnh được phân theo các loại hình sau: 152 di tích thuộc kiến trúc nghệ thuật, 511 di tích lịch sử, 2 di tích khảo cổ học. Các di tích được phân bố rải rác ở khắp các địa phương, số lượng di tích hiện đang bị xuống cấp chiếm một tỷ lệ không nhỏ, lại đứng trước những thách thức của quá trình đô thị hoá và sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường.Ảnh minh họa - Lễ hội đền Lộng Khê ở Thái Bình - Ảnh: TTXVN

Tỉnh Thái Bình luôn quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa cho cán bộ quản lý được tổ chức thường niên, cùng với đó là sự tăng cường, phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật Di sản Văn hóa cho người dân. Công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong những năm qua tạo được sự đồng thuận và huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia. Hàng trăm di tích được bảo vệ, tu bổ, tôn tạo; nhiều di vật, cổ vật đã được thu thập, đăng ký, bảo quản; nhiều di sản văn hóa phi vật thể là các lễ hội đặc sắc, nghệ thuật truyền thống, văn hóa dân gian được sưu tầm, tư liệu hóa. Việc phân cấp quản lý toàn diện di tích cho địa phương đã từng bước nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý di tích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội hoá công tác quản lý và bảo vệ di tích. Bên cạnh việc phát huy tính tự giác của nhân dân còn phát huy được sự tự nguyện, thành tâm của các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của vào việc tu bổ, tôn tạo di tích

Cho đến nay, kho tàng di sản văn hoá của Thái Bình còn vô cùng phong phú với 493 lễ hội, trong đó có 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội đền Trần, Lễ hội đền Tiên La (Hưng Hà), Lễ hội chùa Keo (Vũ Thư), Lễ hội đền A Sào, Lễ hội đền Đồng Bằng, Lễ hội đền Lộng Khê (Quỳnh Phụ), lễ hội làng Quang Lang, xã Thụy Hải (Thái Thụy), Lễ hội làng Giắng, múa rối nước xã Đông Các và xã Nguyên Xã (Đông Hưng), Ca trù tỉnh Thái Bình và tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền (xã Song An, huyện Vũ Thư) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thái Bình hiện có 16 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, 02 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

Các hoạt động cụ thể, thiết thực được quan tâm tổ chức để giữ gìn di sản văn hóa. Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn đặc sắc trên cơ sở kế thừa những tinh hoa nghệ thuật Chèo truyền thống, nhằm khôi phục, bảo lưu các vở diễn, trích đoạn chèo cổ. Ngoài ra tỉnh còn có nhiều chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, nghệ sỹ nắm giữ và có công truyền dạy, phổ biến văn hóa phi vật thể, mở lớp đào tạo nghệ nhân kế cận và truyền dạy hát Ca trù, hát Chèo... Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn được các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh gìn giữ, phát huy. Qua đó, ngày càng làm phong phú thêm giá trị các di sản, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh thời gian qua.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan