TIN TỨC

Bình Định: Kiểm tra, xử lý việc xâm phạm Đồi Cả thuộc di tích quốc gia Căn cứ Núi Bà

11:22, 31 Tháng Ba 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 1666/UBND-VX ngày 29/3 về việc kiểm tra, xử lý việc xâm phạm Đồi Cả thuộc di tích quốc gia Căn cứ Núi Bà, huyện Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra ngay sự việc Đồi Cả thuộc di tích quốc gia Căn cứ Núi Bà, huyện Phù Cát bị xâm phạm nghiêm trọng theo phàn ánh của Báo Văn hóa và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, ngăn chặn (nếu có).

Đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về di sản văn hóa theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh trước ngày 07/4/2021./.


HH (t/h)

Tin liên quan