TIN TỨC

Thanh Hóa: Lập dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đống Cao

10:32, 10 Tháng Ba 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn số 2889/UBND-THKH ngày 09/3/2021 về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đống Cao, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

Lễ cầu an ở Chùa Đống Cao. Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đống Cao, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn từ nguồn vốn xã hội hóa. Giao UBND huyện Nga Sơn chỉ đạo UBND xã Nga Yên (chủ đầu tư) căn cứ nội dung lý lịch di tích và khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa để xác định quy mô đầu tư dự án phù hợp; lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Nga Sơn, UBND xã Nga Yên triển khai thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của  của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./.

T.T

 

Tin liên quan