Cộng đồng

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17:20, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo số 348 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Yên Tử được kỳ vọng là di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam
Theo đó, năm 2020 Sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động của ngành do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, trên lĩnh vực hoạt động bảo tàng, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc đạt được một số kết quả như sau:Yên Tử được kỳ vọng là di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

Hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Giang năm 2021; Kết quả có 15 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp trên xét tặng Nghệ nhân, gồm 03 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, 12 hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú; thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến nhân dân;

Phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương tham mưu một số nội dung triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới. Hoàn thành việc lập hồ sơ khoa học di tích An toàn khu II Hiệp Hòa đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ khoa học 02 di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia (Di tích Mộ và Đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân, TP. Bắc Giang; di tích lưu niệm Bác Hồ;

Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 05 cuộc trưng bày chuyên đề, đón gần 1.500 lượt khách tham quan tại Bảo tàng và trên 6.000 lượt khách tham quan tại các cuộc trưng bày lưu động(9); Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm kê, bảo quản theo quy định; kiểm kê 20 nhà cổ trên địa bàn huyện Tân Yên. Thẩm định 44 hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích năm 2020 và kiểm tra, hướng dẫn công tác tu bổ, tôn tạo 31 di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả sơ bộ về việc khai quật khảo cổ địa điểm đồi Bia, huyện Yên Thế (lần 2); Tổ chức họp thẩm định giá và mua hiện vật tại Bảo tàng tỉnh năm 2020.

Thủy Bích

Tin liên quan