Tầm nhìn

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025

17:09, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025”, giao Sở VHTT Kiên giang chủ trì thực hiện.

Nghệ thuật sân khấu Dù Kê - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Dân Trí
Mục tiêu chung của Đề án nhằm đề xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải thiếu hiệu quả, một số loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer bị mất dần theo thời gian.

Thông qua Đề án, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang sẽ  tiến hành điều tra, khảo sát nắm bắt thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Khmer hiện nay và nhu cầu của công chúng trong hưởng thụ các loại hình nghệ thuật này. Sưu tầm các bài bản, kịch bản, thông tin để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nghệ thuật truyền thống Khmer ở Kiên Giang. Xây dựng các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật truyền thống Khmer Kiên Giang. Tổ chức trưng bày chuyên đề nghệ thuật truyền thống Khmer tại Bảo tàng tỉnh và  Hội thảo về thực trạng và giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh Kiên Giang.Nghệ thuật sân khấu Dù Kê - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Dân Trí

Lập hồ sơ khoa học về một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer ở Kiên Giang đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mở các lớp truyền dạy về nghệ thuật truyền thống Khmer để tạo ra đội ngũ nghệ nhân, diễn viên, nhạc công kế thừa. Trong đó ưu tiên mở các lớp cho đối tượng thanh thiếu niên Khmer về các loại hình nghệ thuật: Sân khấu Dù kê, múa dân gian, nhạc ngũ âm, điêu khắc gỗ trong nghệ thuật kiến trúc chùa tháp. Đào tạo đội ngũ nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng, diễn xướng nghệ thuật truyền thống Khmer.

Xây dựng tối thiểu 02 đội văn nghệ quần chúng Khmer có thể biểu diễn được nghệ thuật sân khấu Dù kê và múa hát dân gian để làm nòng cốt phát triển phong trào luyện tập, biểu diễn nghệ thuật sân khấu dân gian tại những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện thành phố có đông đồng bào dân tộc Khmer thành lập mô hình Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống Khmer. Tổ chức Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer ở cấp tỉnh định kỳ 02 năm một lần.

Lựa chọn một số lễ hội tiêu biểu của đồng bào Khmer để tổ chức biểu diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê và múa hát dân gian Khmer để phục vụ du khách; từng bước xây dựng nghệ thuật truyền thống Khmer thành sản phẩm văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh về đất và người Kiên Giang...

Việc thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 là một việc làm hết sức cần thiết, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chất lâu dài để nghệ thuật truyền thống Khmer được bảo tồn và phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân; đồng thời giữ cho được cái chất, cái hồn tinh túy của nghệ thuật truyền thống Khmer cho các thế hệ mai sau.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan